"Language is the soul of mind." - John Stuart Mill

Zarządzanie czasem - Jak zarządzać czasem i ustalać priorytety zadań

Cele szkolenia:

  • istota zarządzania czasem
  • analiza wykorzystywanego czasu, znaczenie priorytetów
  • planowanie, zapanowanie nad stratą czasu
  • użyteczne metody i narzędzia

Adresaci:

Menedżerowie wszystkich poziomów zarządzania, liderzy zespołów, specjaliści, administracja

Korzyści ze szkolenia:

  • zwiększenie umiejętności lepszego wykorzystywania czasu i podniesienie skuteczności działania
  • stosowanie sprawdzonych metod i narzędzi

Copyright © by Global Communication

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i wykonanie: LastLevel