"Language is the soul of mind." - John Stuart Mill

Rozwiązywanie problemów - Jak skutecznie reagować na występujące zakłócenia oraz jak opracowywać i wdrażać innowacyjne rozwiązania

Cele szkolenia:

  • właściwa identyfikacja rzeczywistego problemu
  • etapy rozwiązywania problemów
  • sprawdzone metodologie rozwiązywania problemów, użyteczne narzędzia

Adresaci:

Menedżerowie wszystkich poziomów zarządzania, liderzy zespołów, specjaliści

Korzyści ze szkolenia:

  • praktyczna umiejętność właściwej identyfikacji problemu i jego metodologicznego rozwiązania
  • stosowanie sprawdzonych narzędzi

Copyright © by Global Communication

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i wykonanie: LastLevel