"Language is the soul of mind." - John Stuart Mill

Efektywność zespołu - Jak zbudować zespół zmotywowany i skoncentrowany wokół wspólnego celu

Cele szkolenia:

  • jak być skutecznym członkiem zespołu
  • jak skutecznie przewodzić zespołowi
  • etapy rozwoju zespołu, komunikacja w zespole

Adresaci:

Menedżerowie wszystkich poziomów zarządzania, liderzy zespołów, specjaliści, administracja

Korzyści ze szkolenia:

  • zwiększenie skuteczności pracy zespołowej poprzez uświadomienie korzyści
  • poprawa komunikacji interpersonalnej
  • stosowanie sprawdzonych narzędzi

Copyright © by Global Communication

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i wykonanie: LastLevel