"Language is the soul of mind." - John Stuart Mill

Informacje o firmie GlobalCommunication

Firma Global Communication powstała w 2003r. Założycielem jest dr nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa Monika Sobina-Maruszczak -  absolwentka filologii oraz podyplomowych studiów menedżerskich (MBA - Master of Business Administration). Bogate doświadczenie pedagogiczne w nauczaniu języka angielskiego i niemieckiego osób dorosłych (nauczycieli, grup zawodowych, menedżerów, urzędników i studentów) dało silne podstawy do rozwoju firmy.

Autorka szeregu publikacji naukowych z zakresu komunikacji interkulturowej i wewnętrznej w firmach międzynarodowych.

Copyright © by Global Communication

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i wykonanie: LastLevel